Voorkom financiële verrassingen Administratiekantoor de Kade

Prognoses, zoals budgetten en begrotingen, zijn belangrijke bronnen van informatie die inzicht geven in de financiële gezondheid van uw onderneming. Door deze overzichtelijk te laten opstellen voorkomt u onaangename verrassingen en kunt u tijdig bijsturen, waar nodig.

De juiste koers met duidelijke prognoses

Administratiekantoor de Kade stelt uw prognoses op begrijpelijke wijze voor u op. Wij geven aan op welke punten uw onderneming, en daarbij behorende doelstellingen bijgestuurd kan worden.

Voor een goede en tijdige sturing van de onderneming mag een periodieke rapportage van de financiële cijfers niet ontbreken. Samen met u bepalen wij welke administratieve processen op uw onderneming van toepassing zijn en waar de risico’s liggen.
 

Een begroting bestaat onder meer uit:

  • Resultaatbegroting (geprognotiseerde exploitatierekening)
  • Investeringsbegroting
  • Liquiditeitsbegroting
     

Met een overzichtelijke en begrijpelijke financiële administratie heeft u beter inzicht in:

  • De verhouding van uw brutomarge en werkelijke kosten ten opzichte van de begrote kosten
  • De verhouding van uw brutomarge en werkelijke kosten in vergelijking met uw branchegenoten
  • Uw debiteuren- en crediteurenbeheer
  • De belastingpositie
  • De afdracht van aangiftebelastingen, zoals omzetbelasting (BTW) en loonheffing

Meer informatie

Een goede start

Veel startende ondernemers hebben onvoldoende inzicht in hun administratie, waardoor tijdig bijsturen niet meer mogelijk is. Anticipeer op eventuele financiële problemen door uw administratie goed te laten bijhouden. Wij nemen uw administratie uit handen en geeft u bedrijfseconomische adviezen.

Meer over startersbegeleiding